LÝ DO CHỌN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CON SỐ ẤN TƯỢNG TỪ YERSIN

img
img
img
img
img
img
img
img

20 NGÀNH "HOT"

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

SINH VIÊN THÀNH CÔNG
SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP

Đăng ký để được tư vấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Thành lập từ năm 2004, Trường Đại học Yersin Đà Lạt 16 năm qua đã đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trực thuộc Hệ thống giáo dục TTC Edu, Trường Đại học Yersin Đà Lạt cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp.
1
Bạn cần hỗ trợ?